PRIVACYVERKLARING Mister Cocktail

Laatst gewijzigd op: 31-8-2018

Deze privacyverklaring geeft inzicht in de persoonsgegevens die we verzamelen, hoe we deze gegevens verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Daarom raden we u aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Als wij wijzigingen in de privacyverklaring aanbrengen die van invloed zijn op u (bijvoorbeeld als wij van plan zijn uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken dan in het verleden is gecommuniceerd in deze privacyverklaring), dan zullen wij u van deze wijzigingen op de hoogte brengen via deze pagina of dit elders op www.ginfestival.nl vermelden voordat de nieuwe activiteiten beginnen.

WAAROM VERZAMELT EN GEBRUIKT GIN FESTIVAL UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons gesloten hebt. Wanneer u of uw werkgever een klant van ons is, verwerken wij uw gegevens om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Dit geldt ook voor de diensten die u op onze website kunt reserveren, zoals de suites.
  • Wij kunnen informatie over u van derde partijen, zoals vacaturewebsites, social media en pers- of mediawebsites ontvangen. Houdt u er rekening mee dat onze website en social-mediaplatforms links bevatten naar websites van derde partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beveiligings- en/of privacybeleid van de websites van derden. Daarom raden wij u aan om de privacyverklaring van derde partijen goed door te lezen voordat u uw persoonsgegevens met hen deelt.
  • Het verbeteren van de website.
  • Mr. Cocktail kan de door u opgegeven gegevens ook combineren met informatie verkregen op basis van uw gebruik van de website om diensten beter aan te laten sluiten bij uw interesses.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals gerechtelijke bevelen inzake het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Mr. Cocktail kan persoonsgegevens ook doorgeven aan autoriteiten om zijn rechten en eigendommen te beschermen.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT Mister Cocktail?

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

Bij het registreren voor onze nieuwsbrief vragen wij om een geldig e-mailadres, een telefoonnummer en wordt eventueel een voornaam en achternaam geregistreerd. Wanneer u op een andere manier contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via social media) kunnen wij de hiervoor genoemde gegevens van u verzamelen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen

Wanneer u de website gebruikt, kan het ook gebeuren dat bepaalde gegevens, zoals uw IP-adres, browsertype en besturingssysteem, passief worden verzameld en opgeslagen op onze server logs of die van onze dienstverleners. Ook gebruiken wij cookies en navigatiegegevens zoals Uniform Resource Locators (URL) om gegevens te verzamelen over de datum en tijd van uw bezoek en over de oplossingen en informatie waarnaar u zocht en die u inkeek. Dit soort informatie wordt verzameld om het nut van onze diensten te vergroten en om de website beter af te stemmen op uw specifieke belangstelling en wensen.

Via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics” dienst. Mister Cocktail gebruikt deze dienst om bij te houden, en rapportages te verkrijgen over, hoe u de aangeboden diensten gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Mister cocktail heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en Google daarbij verboden de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tevens heeft Mister Cocktail het doorsturen van IP-adressen naar Google via analytics uitgeschakeld.

 

HOE DEELT Mister Cocktail UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

Wij kunnen uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden (dienstverleners) die namens of met ons sommige van onze diensten en producten, zoals de via de website aangeboden events, aanbieden en ons helpen om met u te communiceren. Dit betreft bijvoorbeeld het versturen van e-mails, het analyseren van gegevens, het aanbieden van marketingondersteuning. Wij verlangen van deze dienstverleners een toezegging dat zij uw persoonsgegevens uitsluitend zullen gebruiken voor zover nodig is om (mede) ten behoeve van ons de betreffende diensten aan u te kunnen verlenen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en we zullen uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie verwerken zonder uw voorafgaande toestemming.

 

HOE LANG BEWAART Mister Cocktail UW GEGEVENS EN HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor u uw gegevens hebt verstrekt. We gebruiken ter beveiliging een gecodeerde SSL verbinding en daarnaast worden onze servers beveiligd door gecertificeerde partijen.

 

HOE KUNT U UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF LATEN VERWIJDEREN?

U kunt uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen door te mailen naar info@ginfestival.nl. U kunt ook contact met ons opnemen als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist zijn, als u denkt dat wij niet langer het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken of als u vragen hebt over deze privacyverklaring of de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door Mister Cocktail. Wij zullen uw verzoek behandelen in overeenstemming met de AVG.

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS?

Mister Cocktail, statutair gevestigd en kantoorhoudende te [1019 WG] Amsterdam aan de Feike de Boerlaan 185, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52079627, “Mister Cocktail”, is de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.